All fields are required.

Close Appointment form

Artuvetrin® Huid Test

 • Home
 • Artuvetrin® Huid Test

Artuvetrin® Huid Test

Bij de Artuvetrin® Huid Test wordt door de reactie van de huid op injecties bepaald voor welke stoffen de hond allergisch is. Een dierenarts stelt op basis van de voorgeschiedenis of ervaringen een huidtest samen bestaande uit relevante allergenen. Een huidtest zal in een dierenkliniek uitgevoerd moeten worden.

Gebruik

Voordat de test wordt uitgevoerd, moet het innemen van medicijnen die van invloed zijn op de allergie en de jeuk (b.v. prednison, cyclosporine en antihistaminica) gedurende enkele weken worden stopgezet. De huidtest wordt uitgevoerd op de borstwand nadat deze zorgvuldig is geschoren. 
Van de allergeen- en de controleoplossingen wordt een zeer geringe hoeveelheid (0,05 ml) op verschillende plaatsen in de huid gespoten. Na 15-20 minuten worden alle injectieplaatsen beoordeeld op zwelling van de huid. Immers, als een hond allergisch is voor een bepaalde stof, zal na injectie in de huid een ontstekingsreactie ontstaan die zich uit door zwelling. De maat van de zwelling wordt vergeleken met de maat van de zwelling van de controleoplossingen en zo kan worden bepaald voor welke stoffen de hond allergisch is. Uiteraard zijn er veel stoffen waarvoor een dier allergisch kan zijn. U kunt uw eigen test set samen stellen.

Artuvetrin® Skin Test set

Hierin zijn die allergenen en allergenenmengsels – inclusief 2 controle oplossingen – opgenomen die bij het overgrote deel van de atopische hondenpopulatie aanleiding geven tot klinische klachten (atopische dermatitis). De Artuvetrin® Huid Test Set kan natuurlijk ook aangevuld worden met andere allergenen. Hiervoor zijn circa 80 verschillende allergenen beschikbaar.

Een mogelijke optie voor de huid test set:

1. Negatieve controle
2. Postieve controle
3. Graspollenmengsel
4. Boompollenmengsel 1
5. Boompollenmengsel 2
6. Kruidenpollenmengsel
7. Copramijt
8. Farinaemijt
9. Hooimijt
10. Huisstofmijt
11. Meelmijt
12. Kattenepitheel
13. Schimmelmengsel
14. vlo

Het uitvoeren van de test

Voordat de Artuvetrin® Huid Test wordt uitgevoerd moet men er zeker van zijn dat geen beïnvloeding plaatsvindt door andere diergeneesmiddelen. Daarom moeten behandelingen met immuno-suppressiva, steroïden, antihistaminica en tranquillizers minstens 2 weken tevoren worden gestopt, na een éénmalige injectie van een depot-corticosteroïd wordt een wachttermijn van 6 weken geadviseerd.
De test wordt uitgevoerd op de laterale thoraxwand nadat de huid, die gaaf moet zijn èn blijven, voorzichtig is geschoren.

 • Nummer de injectieplaatsen op de huid van de hond met een stift of pen met een onderlinge afstand van 2,5 cm.
 • Vul de injectiespuiten met de diverse allergeen- en controleoplossingen.
 • Dien 0,05 ml van elke allergeen- en controleoplossingen intracutaan toe (na injectie ontstaat een bobbeltje) waarbij het nummer op de houder correspondeert met het op huid geschreven nummer.

Interpretatie

De reactie wordt na 15-20 minuten (niet langer) afgelezen en de kwaddeltoename gemarkeerd met de “skinmarker” (= huidschrijver) of een viltstift. Voor de beoordeling van de uitslag kunt u een kwaddelmeter gebruiken.

De reactie van de negatieve controle is meestal 0. Het allergeen waarvan de kwaddeldoorsnede groter is dan de helft van de kwaddel veroorzaakt door de positieve -histamine – controle (of de helft van de doorsnede van de “positieve” kwaddel minus die van de “negatieve” – fosfaatbuffer – kwaddel) wordt als positief beschouwd.
Bij de evaluatie van positieve reacties zijn niet alleen de grootte en de configuratie van de kwaddels van belang, maar is het ook belangrijk na te gaan of de reactie relevant is. Vooral van dierlijk epitheel is bekend dat regelmatig niet relevante reacties optreden.
Bij de interpretatie van positieve reacties dient men zich wel te realiseren dat ook indirecte contacten (bijvoorbeeld kleding na paardrijles) tot relevante specifieke reacties kunnen leiden.

Veelgestelde vragenDe houdbaarheid wordt bepaald door de stabiliteit van de allergenen. Er is nauwelijks risico op contaminatie. Na het aanprikken van de flacon zal de houdbaarheid (vermeld op het etiket) niet veranderen.


De pathogenese van huidproblemen ten gevolge van een ongewenste reactie op omgevingsallergenen is bij katten grotendeels onbekend. De betrouwbaarheid van de resultaten van huidtesten met allergenen bij katten is niet geheel duidelijk. Het effect van immunotherapie is in enkele studies bij katten onderzocht en gaf een duidelijke verbetering van de klachten aan1. Deze resultaten lijken te worden onderstreept door de ervaring van enkele dierenartsen die immunotherapie bij katten toepassen. Zowel de Artuvetrin®Huid Test als de Artuvetrin®Therapie zijn niet geregistreerd voor toepassing bij katten.

1 Efficacy of hyposensitisation in feline allergic diseases based upon the results of in vitro testing for allergen-specific immunoglobulin E Journal of the American Animal Hospital Association, Vol. 33, Issue 3, 282-288


Bepaalde geneesmiddelen kunnen interfereren met de huidtest. Minimaal twee weken (bij depotpreparaten 6 weken) voorafgaand aan de allergietest dient elke medicatie met corticosteroïden, tranquillizers, immunosuppressiva en antihistaminica te worden gestaakt.

Olivery, et al. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal and IgE serological tests in dogs Vet derm. 24 (2013) 225-232


Aangezien de huidtest in principe niet pijnlijk is, is pijnstilling (analgesie) niet nodig en is sedatie voldoende. Wanneer gekozen wordt voor een sedatie dient rekening te worden gehouden met het middel dat gegeven wordt. Zie tabel hier onder1.

1 The ACVD Task Force on Canine Atopic Dermatitis (xvII): intradermal testing vet Immunology and Immunopathology 81 (2001) 289-304

Anesthetica en sedativa die geen invloed hebben
op de uitslag van een intracutane test
Anesthetica en sedativa die wel invloed hebben
op de uitslag van een intracutane test
Xylazinehydrochloride (o.a. Sedazine®) Xylazinehydrochloride/ ketaminehydrochloride
Medetomidine (o.a. Domitor®) Ketaminehydrochloride (o.a. keta-ject®)
Tiletaminehydrochloride/zolazepamhydrochloide (o.a. Zoletil®) Diazepam
Halothaan Acepromaxinemaleaat (Neurotranq®)
Isofluraan Propofol®


Voor zover bekend kan de volgende medicatie zonder problemen worden gegeven aan honden of katten die een huidtest ondergaan:
– Antibiotica
– Antischimmelmiddelen
– Hartworm bestrijding
– Vlooien bestrijdingsmiddelen.
– Tyroid-medicatie
– Hartmedicatie
– Pijnstillers (NSAID’S)
Deze medicatie hoeft dus niet gestaakt te worden.


Bij een negatieve controle > 0 mm moet hiervoor gecompenseerd worden.

Hiervoor kan men de volgende formule gebruiken:

Negatieve controle + positieve controle =
2

Voorbeeld:
Negatieve controle 6 mm
positieve controle 14mm

6mm + 14mm = > 10mm
2

Alles groter dan 10 is positief.


Voordelen van de huidtest ten opzichte van de bloedtest zijn:

 • De huidtest is kostenefficiënter wanneer regelmatig honden worden getest.
 • Een testreeks kan samengesteld worden naar eigen inzichten. De huidtest is daarmee flexibeler ten opzichte van de serumtest bij individuele allergenen.
 • Bij de huidtest is het resultaat direct zichtbaar.
 • Het klinische aangedane orgaan is tevens het testorgaan van de huidtest.

Nadelen van de huidtest ten opzichte van de bloedtest zijn:

 • De huid van de hond dient ter plaatse van de huidtest te worden geschoren.
 • Het gebruik van sommige geneesmiddelen dient voor aanvang van een huidtest te worden gestaakt (niet bij een bloedtest).
 • Het afnemen van een huidtest vereist enige vaardigheid.
 • De huidtest is duurder ten opzichte van de serumtest wanneer weinig honden getest worden.
 • De huidtest kent een beperkte houdbaarheid.
 • Het uitvoeren van de huidtest vergt voor de dierenarts meer tijd dan het afnemen van bloed voor de serumtest.