All fields are required.

Close Appointment form

Diagnose atopie

Diagnose atopie

Bij de diagnostiek van atopie is een systematisch afgenomen anamnese, evenals een goede verslaglegging van de tijdens het hele onderzoek verkregen gegevens, van groot belang.

Bij de anamnese zijn de volgende punten van belang:

  • Aanvangsleeftijd: bij 75% van de atopie-patiënten treden de eerste verschijnselen al op tussen de 1 en 3 jaar, sporadisch kan dit bij dieren beneden de 6 maanden het geval zijn. Vaak zijn de eerste symptomen de eigenaar ontgaan ook al omdat na medicatie een snelle respons optrad, of een spontaan herstel is opgetreden bij de wisseling van seizoenen of verandering van omgevingsfactoren.
  • Raspredispositie: de aandoening wordt vaker dan gemiddeld waargenomen bij Lasa Apso, Schnauzers, Poedels, Terriërs (West Highland White, Cairn, Jack Russel en Foxterriër), Dalmatische hond, Duitse Herder, Boxer en Retriever (Golden, Labrador)1.
  • Seizoensgebonden: bij pollenallergie zijn de symptomen in de beginfase meestal seizoensgebonden. Naarmate de atopie echter langer duurt, kunnen de verschijnselen zich het hele jaar door gaan vertonen. Allergenen als de huisstofmijt en kattenepitheel daarentegen, kunnen het gehele jaar aanleiding geven tot het optreden van atopie.

Uiteraard dienen tijdens de anamnese ook vragen te worden gesteld over de ligplaats (vloerbedekking, kussens dekens etc., i.v.m. contactdermatitis), het voer (voedselallergie), de aanwezigheid van andere dieren (atopie op basis van dierepitheel) en de vegetatie in en rond het huis. Ook het effect van eerder ingestelde behandelingen kan waardevolle informatie opleveren.

1 Sousa, et al. Vet Immunol. Path. 81 (2001) 153-157

Aanvullend onderzoek

Microscopisch onderzoek van huidafkrabsels en schimmel- en bacteriekweken dienen plaats te vinden om ecto-parasitaire en infectieuze oorzaken van huidaandoeningen uit te sluiten. Een eliminatie-dieet (hypoallergeen dieet) gevolgd door een provocatie-dieet kan informatie verschaffen over het voorkomen van een voedingsallergie.

Differentieel-diagnose

Differentieel-diagnostisch zijn de volgende aandoeningen van belang: demodicosis, dermatophytose, voedingsallergie, idiopathische pododermatitis en trombiculosis (oogstmijten). Als deze onderzoeken negatief zijn (andere oorzaken uitsluiten), is de waarschijnlijkheids-diagnose atopie en is aanvullend onderzoek in de vorm van allergietesten aangewezen.