All fields are required.

Close Appointment form

Soorten allergie

Soorten allergie

Naar schatting komt bij 10-15% van de honden een vorm van allergie voor. De meest voorkomende vorm van allergie bij de hond is atopische dermatitis: een type I of direct-type overgevoeligheidsreactie op inhalatieallergenen zoals pollen en mijten.

Alle genoemde allergieën bij de hond kunnen qua klinisch beeld enigszins op elkaar lijken. De behandelingen van deze allergieën verschillen echter sterk; daarom dient de juiste diagnose te worden gesteld voordat tot behandeling wordt overgegaan.