All fields are required.

Close Appointment form

Artuvetrin® Serum Test

  • Home
  • Artuvetrin® Serum Test

Artuvetrin® Serum Test

Att göra ett serologiskt test för att hitta de allergener som hunden reagerar på är ett bra alternativ till hudtestet. Artuvetrin® Serumtest är ett pålitligt val för ett blodprov. Detta serologiska test har utvecklats speciellt för detta ändamål och kännetecknas av hög specificitet och känslighet. Under testet är det allergenspecifika IgE (via Fc-receptorn) som finns i serumet uppbundet och synliggjort. Detta test finner de allergener som kan vara förklaringen till sällskapsdjurets atopiska dermatit.

Specifika paneler

Artuvetrin® Serumtest används för att testa ett brett urval av relevanta inomhus- och utomhusallergener. De specifika europeiska panelerna (den nordvästeuropeiska panelen och den sydeuropeiska panelen) innehåller de allergener som är kliniskt relevanta och karakteristiska för dessa områden. Resultatet av Artuvetrin® Serumtest är tydligt och lätt att tolka med tydliga råd.

Panelerna från både norra och södra Europa sattes ihop i nära samarbete med specialister. Varje panel innehåller allergener som är relevanta för det specifika området.

Nordvästeuropeiska panelen

Sydeuropeiska panelen

Results North-West panel Results South panel

Begära test

Ladda ner serumtest Formulär, fyll i komplett och sänd tillsammans med 1.8 ml serum till:

ArtuVet Animal Health BV
c/o Adressopost AB
Svarspost 20674112
43420 Kungsbacka

Använd våra föradresserade kuvert som innehåller allt nödvändigt material för att skicka serum efter provtagningen.

Vanliga frågor och svar Serum TestFördelarna med blodprov jämfört med hudtestet:

  • Artuvetrin® Serumtest är mer effektivt uttryckt i tid och kostnad.
  • Artuvetrin® Serumtest är ett individuellt test för de mest relevanta allergenerna.
  • Resultatet är lätt att tolka tillsammans med ägaren.
  • Hundens hud behöver inte rakas.
  • I princip behöver inte den symtomatiska medicineringen, såsom kortikosteroider eller ciklosporin, för behandling av atopi, avbrytas före testet.

Nackdelarna med serumtestet jämfört med hudtestet:

  • Standardtestet för hud kan kompletteras med enskilda allergener, vilket gör hudtestet mer flexibelt.
  • När många hundar testas på praktiken är hudtestet mer kostnadseffektivt.
  • Hundägaren får vänta på provsvaret.


I den mån vi vet, kan följande läkemedel ges till hundar eller katter i samband med ett serumtest utan att påverka resultatet:

– Corticosteroide
– Kortikosteroider
– Ciklosporin
– Antibiotika
– Läkemedel mot svampinfektioner
– Läkemedel mot hjärtmask
– Medel mot loppor
– Sköldkörtelmedicin
– Hjärtmedicin
– Smärtstillande medel (NSAID).

Olivery, et al. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal and IgE serological tests in dogs Vet derm. 24 (2013) 225-232


För ett optimalt testutförande är serum att föredra. Att skicka plasma eller blodprov kommer dock inte att negativt påverka testresultatet.


Att använda ett annat material för att samla in och skicka serum är inte något problem.