All fields are required.

Close Appointment form

Atopidiagnos

Atopidiagnos

För att kunna diagnostisera atopi på rätt sätt krävs att anamnesen (sjukdomshistorian) har skrivits ner systematiskt och att alla uppgifter under hela undersökningen redovisas noga.

Följande ska ingå i anamnesen:

  • Ålder när symtomen börjar: hos 75 % av atopi-patienterna uppträder de första symtomen mellan ett och tre års ålder, men i vissa fall kan det börja redan vid sex månaders ålder. De första symtomen upptäcker ägaren inte alltid, bland annat för att tidigare medicinering har gett en snabb respons, eller för att symtomen går tillbaka när årstiderna växlar eller andra miljöfaktorer ändras.
  • Raser som är mer mottagliga: så kallad predisposition, vilket innebär att besvären uppträder oftare än hos andra, är främst raserna Lhasa Apso, Schnauzer, Pudel, Terrier (West Highland White, Cairn, Jack Russel och Foxterrier), Dalmatiner, Schäfer, Boxer och Retriever (Golden och Labrador)1.
  • Symtom på pollenallergi märks till en början mest under vissa årstider, men om atopin får fortgå, kan symtomen dock visa sig under hela året. Allergener som kvalster och kattepitel kan däremot orsaka atopi året om. När anamnesen utarbetas måste veterinären också fråga om djurets liggplats (mattor, kuddar, täcken med mera som kan påverka kontaktdermatit), foder (födoämnesallergi), kontakt med andra djur (atopi på grund av djurepitel eller mjäll) och vilka växter som finns i och runt huset. Även effekter av tidigare påbörjade behandlingar kan ge värdefull information.

1 Sousa, et al. Vet Immunol. Path. 81 (2001) 153-157

Kompletterande undersökning

En mikroskopisk undersökning av hudavlagringar/hudskrap bör utföras, för att kunna utesluta ektoparasitära eller infektiösa orsaker till hudbesvären. En uteslutningsdiet (hypoallergen diet) som följs av en provokationsdiet kan ge information om eventuell födoämnesallergi.

Differentialdiagnos

Följande besvär är differentialdiagnostiskt viktiga: demodikos, dermatofytos, födoämnesallergi, idiopatisk pododermatit och trombikulos (kvalster). Om dessa undersökningar ger ett negativt resultat (och andra orsaker har uteslutits), är den sannolika diagnosen atopi och kompletterande undersökningar i form av allergitester rekommenderas.