All fields are required.

Close Appointment form

Behandlingsmöjligheter

  • Home
  • Behandlingsmöjligheter

När det är fastställt att en hund har atopi, via anamnes, klinisk undersökning, allergitester och andra orsaker har uteslutits, kan man överväga ett antal behandlingsmöjligheter.

Undvika allergener

Med att ”undvika allergener” menas att all kontakt med allergenerna undviks. Denna metod leder snabbast till resultat, men är inte alltid möjlig i synnnerhet om det gäller överkänslighet mot flera allergener eller överkänslighet mot till exempel gräs, trädpollen eller kvalster i hemmet.

Symtombehandling

Symtomdämpande läkemedel lindrar ganska snabbt patientens allergiska besvär, men bara under en viss tid. De flesta symtomdämpande läkemedel har tyvärr även en del biverkningar, i synnerhet om de – som vid atopi måste tas resten av livet. Därför är det klokt att enbart ge dessa läkemedel under en kort tid.

Kortikosteroider, ciklosporiner eller antihistaminer

Antihistaminer har en dålig effekt på hundar (bara 10–15% effektivitet). En behandling med kortikosteroider och ciklosporin passar däremot utmärkt för att dämpa de allergiska symtomen. Sådana inflammationsdämpande läkemedel har tyvärr även en del biverkningar, i synnerhet om de som vid atopi måste tas resten av livet.

Denna sorts behandling är ändå den bästa för följande patienter:

  • Den som har säsongsbunden atopi några månader per år.
  • Djur som misstänks ha atopi, men där man inte har lyckats identifiera vilka allergener som orsakar den (endogen atopisk dermatit).
Essentiella fettsyror

Om hunden får ett tillskott i fodret av essentiella fettsyror som Omega 3 och Omega 6, leder det i ungefär 10% av fallen till ett positivt resultat.

Allergenspecifik immunbehandling (Artuvetrin®-terapi)

Vid denna behandling försöker man höja patientens tolerans mot det som orsakar allergin genom att injicera det i större och större doser, med längre och längre intervall mellan doserna. Allergenspecifik immunbehandling (även kallad hyposensibilisering eller allergivaccination) anses vara nödvändig för hundar som visar symtom på atopi under minst tre månader per år. Ägaren måste dock inse att det det rör sig om en behandling under resten av hundens liv och att det inte innebär att atopin botas, utan kontrolleras.

Resultat

Resultaten av allergenspecifik immunbehandling är goda: 75% av alla behandlade djur får en väsentligt bättre (> 50%) klinisk bild. Man utgår då ifrån att djuret samtidigt behandlas för eventuell pyodermi och/eller seborré (ökad avsöndring från hudens talgkörtlar)1. I princip finns ingen begränsning för hur många allergener man behandlar med. Antalet allergener spelar heller ingen roll för hur effektiv immunbehandlingen är.

1 Willemse. Tijdschr. Diergeneesk. Deel 129 (2004) 402-408