All fields are required.

Close Appointment form

Om ArtuVet

ArtuVet är världsledande inom allergenspecifik immunbehandling. ArtuVet har genom åren samlat stor erfarenhet och kunskap inom området diagnostik och behandling av allergier hos hund.

De läkemedel som ArtuVet utvecklar och tillverkar riktar in sig på den underliggande orsaken till allergin. Som en följd garanteras den långsiktiga effekten, dvs. betydande minskning av allergiska symptom och förebyggande av ytterligare progression av sjukdomen.

Artuvetrin® är den enda immunoterapin som är registerad för hundar. Artuvetrin® används både i Holland och i andra länder världen över.